Kategoriler
SEPETİM

Mesafeli Satış Sözleşmesi

SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN: Ürünlerin Cinsi ve türü, Miktarı, Marka/Modeli, Rengi, Vergiler Dâhil Satış Bedeli (adet x birim fiyat olarak) aşağıda belirtildiği gibidir.

Ödeme Şekli:

Ürün Kodu Ürün Açıklaması Miktar Birim Fiyat Tutar
         
Ara Toplam:  
Müşteriye Özel Teslimat:  
Toplam:  

 

TESLIMAT:

Teslimat Adresi       : /

Teslim Edilecek Kişi :

Fatura Adresi          : /

 

Teslimat anlaşmalı kargo şirketi aracılığı ile, Alıcı’nın yukarıda belirtilen adresinde elden teslim şeklinde yapılacaktır. Teslim anında Alıcı’nın adresinde bulunmaması durumunda dahi Satıcı edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, Alıcı’nın ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun Satıcı'ya geri iade edilmesinden dolayı oluşan giderler de Alıcı'ya aittir.

Kargo Ücreti         :0,00TL olup, kargo fiyatı sipariş toplam tutarına eklenmekte ve Alıcı tarafından ödenmektedir. Kargo ücreti, ürün bedeline dahil değildir.

 

GEÇERLİLİK SÜRESİ: İşbu formda yer alan ürün ya da hizmete ilişkin olarak Alıcı’ya sunulan tüm bilgiler ve vaatler ürün bilgilerine ilişkin değişikliklerin yapılması ve yayınlanmasına kadar geçerli olup bu günden sonra Satıcı tarafından işbu formda verilen bilgi ve vaatlerle bağlı kalınmadığı ihtar olunur.

 

SÖZLEŞME SÜRESİ: İşbu formda yer alan ürünün Alıcı’ya teslim edilmesini takiben mesafeli sözleşme sona erecektir.

 

CAYMA HAKKI : Alıcı, Sözleşme konusu ürünün kendisine veya belirttiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 14 gün içinde malı reddederek cayma hakkına sahiptir. Tüketicinin cayma bildiriminin Satıcı’ya ulaştığı tarihten itibaren 14 gün içinde ürün bedeli Alıcı'ya iade edilir. (bkz Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği madde 16) Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli Satıcı tarafından karşılanır. Tüketicinin/Alıcı’nın hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı teslim aldığı veya sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 14 gün içerisinde malı veya hizmeti reddederek sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu ve cayma bildiriminin Satıcı veya sağlayıcıya ulaşması tarihinden itibaren malı geri almayı taahhüt ederiz. 395 Sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca iade işlemlerinin yapılabilmesi için tarafınıza göndermiş olduğumuz iade bölümü bulunan faturada ilgili bölümlerin eksiksiz olarak doldurulması ve imzalandıktan sonra tarafımıza ürün ile birlikte geri gönderilmesi gerekmektedir. Ancak, KKTC ve yurtdışı gönderilerinde Müşterilerimiz siparişlerinde KDV ödemediği için, gümrükte almış oldukları ürünlerin vergilerini ödemekle yükümlüdür. Gümrükten her ne şekilde olursa olsun teslim alınmayan ürünler için Müşterilerin cayma hakkı bulunmamaktadır. Çünkü MESAFELİ SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİ’NİN 9.maddesi uyarınca “Tüketici mal satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, teslim aldığı tarihten itibaren 14 gün içerisinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.”

 

CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER: Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek ürünler, tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen ürünler için cayma hakkı kullanılamaz. Aşağıdaki ürünlerde cayma hakkının kullanılması, ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış olması şartına bağlıdır.

-Taşınabilir Bilgisayar ve Masaüstü Bilgisayarlar (Orijinal işletim sistemi kurulduktan sonra yani bilgisayarın kurulumu yapıldıktan sonra iade alınmayacaktır.)

-Her türlü yazılım ve programlar -DVD, VCD, CD ve kasetler

-Bilgisayar ve kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit v.b.)

-Hür türlü kozmetik ürünleri

-Telefon kontör siparişleri

-Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek ürünler (ürünün arızalı veya ayıplı çıkması halleri dışında, açıldıktan sonra sağlık açısından tehlike arz edebilen ürünler örn: kullanım esnasında vücut ile birebir temas gerektiren ürünler (kulak içi veya kulak üstü kulaklık vs. ), tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen ürünler ve iadesi mümkün değildir.

Alıcı talep ve şikâyetlerini yukarıda yer alan Satıcı iletişim bilgilerine iletebilir. Alıcı şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını Bakanlıkça her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde Alıcı’nın mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine yapılabilir. İşbu Ön Bilgilendirme Formu’nda belirtilen bilgiler kullanılan uzaktan iletişim araçlarına uygun olarak ve iyi niyet ilkeleri çerçevesinde ergin olmayanlar ile ayırım gücünden yoksun veya kısıtlı erginleri koruyacak şekilde ticari amaçlarla verilmektedir.

 

İşbu Ön Bilgilendirme Formu elektronik ortamda Alıcı tarafından okunarak kabul edildikten sonra Mesafeli Satış Sözleşmesi kurulması aşamasına geçilecektir.

 

SATICI: Longa Müzik

ALICI:

Tarih: 14.11.2020

 

SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1- TARAFLAR

·          SATICI Unvani : Longa Müzik

·          Adres : Hastane Mahallesi Nusret Arman Sokak No:40/42A Hadımköy/ist

·          Telefon :0535 963 10 44

·          E-mail : info@longamuzik.com

·           ALICI; / adresinde mukim .

·          Telefon:

·          E-mail:

 

 MADDE 2- KONU

İşbu sözleşmenin konusu, Alıcı'nın Satıcı'ya ait Longa Müzik alan adlı internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince Tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

 

MADDE 3- SÖZLESME KONUSU ÜRÜN

 

Siparişler:

Ürün Kodu Ürün Açıklaması Miktar Birim Fiyat Tutar
         
Ara Toplam:  
Müşteriye Özel Teslimat:  
Toplam:  

Ürünlerin Cinsi ve türü, Miktarı, Marka/Modeli, Rengi, Satış Bedeli yukarıda belirtildiği gibidir.

Ödeme Şekli:

Teslimat Adresi: /

Teslim Edilecek Kişi:

Fatura Adresi: /

Kargo Ücreti: 0,00TL

MADDE 4-GENEL HÜKÜMLER

4.1- Alıcı, Satıcı 'ya ait Longa Müzik alan adlı internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme sekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

4.2- Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için Alıcı'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak Alıcı veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa sipariş tarihinden itibaren en geç 30 gün içerisinde teslim edilir.

4.3- Sözleşme konusu ürün, Alıcı'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz.

4.4- Satıcı, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

4.5- Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının Satıcı'ya ulaştırılmış olması ve bedelinin Alıcı'nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

4.6- Ürünün tesliminden sonra Alıcı'ya ait kredi kartının Alıcı'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini Satıcı'ya ödememesi halinde, Alıcı'nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde Satıcı'ya gönderilmesi zorunludur.

4.7- Satıcı mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu Alıcı'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde Alıcı siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. Alıcı'nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir.

4.8- Garanti belgesi ile satılan ürünlerden arızalı veya bozuk olanlar, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için Satıcı'ya gönderilebilir, bu takdirde kargo giderleri SATICI tarafından karşılanacaktır.

4.9- İşbu sözleşme, Alıcı tarafından Longa Müzik internet sitesi üzerinden onaylandıktan sonra geçerlilik kazanır.

 4.10- Sipariş verilen ürüne erişkin fiyat dahil tüm taahhütlerimiz sitede üründe değişiklik yapılıncaya veya siteden ürün kaldırılıncaya kadar geçerlidir.

MADDE 5- CAYMA HAKKI

Alıcı, Sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 14 gün içinde cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde Satıcı'ya site üzerindeki Hedefe Mesaj bölümünden mesaj atarak veya telefon ile bildirimde bulunulması ve ürünün 6. madde hükümleri çerçevesinde cayma hakkı kullanılamayacak ürünlerden olmaması gerekir. Alıcı'nın cayma hakkını kullanarak iade edeceği üründe, kendi kusurundan kaynaklanan değer azalması veya iadenin imkânsızlaşması söz konusu ise Alıcı’nın, malın değerini veya değerindeki azalmayı tazmin etmesi gerekir. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya Alıcı'ya teslim edilen ürünün Satıcı'ya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur. Alıcı’nın cayma beyanının Satıcı’ya ulaşmasını takip eden 14 gün içinde ürün bedeli Alıcı'ya iade edilir. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli Satıcı tarafından karşılanır.

MADDE 6- CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

Tüketicinin istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar ile tüketici tarafından ambalajının açılmış olması şartıyla, ses veya görüntü kayıtlarına, yazılım programlarına ve bilgisayar sarf malzemeleri hakkında cayma hakkı kullanılamaz.

MADDE 7- GENEL HÜKÜMLER

18 yaşından küçük kişiler Satıcı’dan alışveriş yapamaz.

ALICI tarafından paylaşılan kişisel bilgiler, Longa Müzik için veya işbirliği içerisinde olduğu üçüncü taraflara veya Longa Müzik ’un işi ile ilgili olanlara verilerin özgün olarak kullanım amaçlarını daha iyi işlemek ya da kullanıcıların ve üyelerin önerdiği amaçlara uygun olarak daha iyi hizmet verebilmek üzere verileceğini kabul eder.


MADDE 8- YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Alıcı’nın veya Satıcı’nın yerleşim yerindeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Alıcı'nın veya Satıcı'nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

Siparişin gerçekleşmesi durumunda Alıcı işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

SATICI      : Longa Müzik

ALICI             :

Tarih              : 14.11.2020


MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1 - TARAFLAR

1.1- SATICI

Ünvanı : Longa Müzik 

Adresi : Hastane Mahallesi Nusret Arman Sokak No:40/42A Hadımköy/ist

Telefon : 0535 963 10 44 

1.2- ALICI

Adı/Soyadı/Ünvanı :   (Kısaca ALICI olarak anılacak)

Adresi :  /

Telefon :  

E-mail :

MADDE 2 - KONUSU

ALICI'nın SATICI'ya ait Longa Müzik internet sitesinden elektronik ortamda siparişini verdiği, özellikleri ve satış fiyatı aşağıda belirtilen ürünün satışı, teslimi ve bedelinin ödenmesine ilişkin olarak Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik’e göre tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

MADDE 3 - SÖZLESME TARİHİ: Satıcı tarafından daha önce imzalanmış bulunan işbu iki nüsha sözleşme Alıcı tarafından  14.11.2020 tarihinde kabul edilmiştir ve bir nüshası Alıcı’nın mail adresine gönderilecektir.

MADDE 4 - TESLİMAT MASRAFLARI VE İFASI: Teslimat masrafları Alıcı’ya aittir. Satıcı, web sitesinde, ilan ettiği rakamın üzerinde alışveriş yapanların teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmişse, teslimat masrafı Satıcı’ya aittir. Teslimat; stoğun müsait olması ve mal bedelinin Satıcı’nın hesabına geçmesinden sonra en kısa sürede yapılır. Satıcı, mal/hizmetin siparişinden itibaren 30 (Otuz) gün içinde teslim eder. Herhangi bir nedenle mal/hizmet bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı mal/hizmetin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

MADDE 5 – ALICI’NIN BEYAN VE TAAHHÜTLERİ: Alıcı, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan Mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra mal/hizmetin özenle korunması borcu, alıcıya aittir. Mal/hizmetin tesliminden sonra Alıcı’ya ait kredi kartının Alıcı’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun mal/hizmet bedelini Satıcı’ya ödememesi halinde, Alıcı kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla mal/hizmeti 3 (Üç) gün içinde Satıcı’ya göndermekle yükümlüdür. Bu takdirde teslimat giderleri Alıcı’ya aittir.

ALICI, kendisi tarafından paylaşılan kişisel bilgilerin, Longa Müzik için veya işbirliği içerisinde olduğu üçüncü taraflara veya Longa Müzik ’un işi ile ilgili olanlara verilerin özgün olarak kullanım amaçlarını daha iyi işlemek ya da kullanıcıların ve üyelerin önerdiği amaçlara uygun olarak daha iyi hizmet verebilmek üzere verileceğini kabul eder.


MADDE 6 - SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÜRÜNLER

6.1- Ürünlerin Cinsi ve türü, Miktarı, Marka/Modeli, Rengi, Vergiler Dahil Satış Bedeli (adet x birim fiyat olarak) aşağıda belirtildiği gibidir.

Ürün Kodu Ürün Açıklaması Miktar Birim Fiyat Tutar
         
Ara Toplam:  
Müşteriye Özel Teslimat:  
Toplam:  

6.2- Ödeme Şekli :

6.3- Diğer yandan vadeli satışların sadece Bankalara ait kredi kartları ile yapılması nedeniyle, Alıcı, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve Alıcı arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Kredi kartına İade Prosedürü:

Alıcı’nın cayma hakkını kullandığı durumlarda ya da siparişe konu olan ürünün çeşitli sebeplerle tedarik edilememesi veya Hakem heyeti kararları ile Tüketiciye bedel iadesine karar verilen durumlarda alışveriş kredi kartı ile ve taksitli olarak yapılmışsa, kredi kartına iade prosedürü aşağıda belirtilmiştir:

Alıcı ürünü kaç taksit ile aldıysa Banka Alıcı’ya geri ödemesini taksitle yapmaktadır. Satıcı bankaya ürün bedelinin tamamını tek seferde ödedikten sonra Banka poslarından yapılan taksitli harcamaların Alıcı’nın kredi kartına iadesi durumunda,konuya müdahil tarafların mağdur duruma düşmemesi için talep edilen iade tutarları, yine taksitli olarak hamil taraf hesaplarına Banka tarafından aktarılır. Alıcı’nın satış iptaline kadar ödemiş olduğu taksit tutarları, eğer iade tarihi ile kartın hesap kesim tarihleri çakışmazsa her ay karta 1 iade yansıyacak ve Alıcı iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri satışın taksitleri bittikten sonra, iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri sayısı kadar ay daha alacak ve mevcut borçlarından düşmüş olacaktır.

Kart ile alınmış mal ve hizmetin iadesi durumunda Satıcı, Banka ile yapmış olduğu sözleşme gereği Alıcı’ya nakit para ile ödeme yapamaz. Üye işyeri yani Satıcı, bir iade işlemi söz konusu olduğunda ilgili yazılım aracılığı ile iadesini yapacak olup, Üye işyeri yani Satıcı ilgili tutarı Bankaya nakden veya mahsuben ödemekle yükümlü olduğundan yukarıda anlatmış olduğumuz prosedür gereğince Alıcı’ya nakit olarak ödeme yapılamamaktadır. Kredi kartına iade, Satıcı Bankaya bedeli tek seferde ödemesinden sonra, Banka tarafından yukarıdaki prosedür gereğince yapılacaktır.

Alıcı, bu prosedürü okuduğunu ve kabul ettiğini kabul ve taahhüt eder.

6.4- Teslimat Şekli ve Adresi :

Teslimat Adresi              :   /

Teslim Edilecek Kişi    :  

Fatura Adresi                   : /

Teslimat kargo şirketi aracılığı ile Alıcı’nın yukarıda belirtilen adresinde elden teslim edilecektir. Teslim anında Alıcı’nın adresinde bulunmaması durumunda dahi Satıcı edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, Alıcı’nın ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun Satıcı'ya geri iade edilmesinden dolayı da oluşan giderler de Alıcı'ya aittir.

Kargo Ücreti                      : 0,00TL  olup, kargo fiyatı sipariş toplam tutarına eklenmekte ve Alıcı tarafından ödenmektedir. Ürün bedeline dahil değildir.

MADDE 7 - GENEL HÜKÜMLER

7.1- Alıcı, Longa Müzik internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

7.2- Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için Alıcı'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde Alıcı veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir.

7.3- Sözleşme konusu ürün, Alıcı'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz.

7.4- Satıcı, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

7.5- Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin Alıcı tarafından Satıcı’ya ait Longa Müzik  web sitesi üzerinden onaylanmış olması ve ürün bedelinin Alıcı'nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

7.6- Ürünün tesliminden sonra Alıcı'ya ait kredi kartının Alıcı'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini Satıcı'ya ödememesi halinde, Alıcı'nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde Satıcı'ya gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri Alıcı'ya aittir.

7.7- Garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerin arızalı veya bozuk olanlar, (ayıplı) garanti şartları içinde gerekli onarımın yetkili servise yaptırılması için Satıcı’ya gönderilebilir, bu takdirde kargo giderleri Satıcı tarafından karşılanacaktır.

7.8 - Ayrıca sitede yer alan ürünlerin özellikleri, stok durumları, fiyatları vs. hususlarda herhangi bir hata oluşması mümkündür. Bu gibi hallerde hatalar Satıcı tarafından düzeltilmektedir. Ancak herhangi bir hatayla karşılaşılması durumunda sipariş gerçekleşmiş ve sipariş tutarı Alıcı’nın kredi kartından (veya havale ile) alınmış olsa dahi Satıcı’nın siparişin iptali ile ödenen tutarın kredi kartına (veya hesabına) iadesini yapma hakkı mevcuttur. Bu halde sipariş iptal edilerek tutar Alıcı’nın kredi kartına (veya hesabına) iade edilir. İadesi gerçekleştirilen tutarın Alıcı’nın hesabına aktarılması kartı veren/hesabın ait olduğu kuruluşun yükümlülüğünde olup oluşabilecek gecikmelerden dolayı Satıcı’nın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

7.9 – Alıcı satın alınan ürünün montajının kendisine ait olduğunu kabul ve taahhüt etmiştir.

MADDE 8- CAYMA HAKKI

Alıcı, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 14 gün içinde malı reddederek cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için aynı süre içinde Satıcı’ya site üzerindeki Hedefe Mesaj bölümünden mesajla veya telefon ile bildirimde bulunulması ve mal/hizmetin 7. md. hükümleri çerçevesinde ve işbu sözleşmenin ayrılmaz parçası olan ve Satıcı web sitesinde yayınlanmış olan önbilgiler gereğince, ambalaj ve içeriğinin denenirken hasar görmemiş olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya Alıcı’ya teslim edilen mal/hizmete ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur. Fatura aslı gönderilmezse Alıcı’ya KDV ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilemez.

Tüketicinin cayma bildiriminin Satıcı’ya ulaştığı tarihten itibaren 14 gün içinde ürün bedeli Alıcı'ya iade edilir.(bkz Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği) Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli Satıcı tarafından karşılanır.

Tüketicinin hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı teslim aldığı veya sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren ondört gün içerisinde malı veya hizmeti reddederek sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu ve cayma bildiriminin satıcı veya sağlayıcıya ulaşması tarihinden itibaren malı geri almayı taahhüt ederiz.

MADDE 9- CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek ürünler, tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen ürünler için cayma hakkı kullanılamaz. Aşağıdaki ürünlerde cayma hakkının kullanılması, ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış olması şartına bağlıdır.

-Taşınabilir Bilgisayar ve Masaüstü Bilgisayarlar (Orijinal işletim sistemi kurulduktan sonra yani bilgisayarın kurulumu yapıldıktan sonra iade alınmayacaktır.)

-Her türlü yazılım ve programlar

-DVD, VCD, CD ve kasetler

-Bilgisayar ve kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit v.b)

-Hür türlü kozmetik ürünleri

-Telefon kontör siparişleri

- Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek ürünler ( ürünün arızalı veya ayıplı çıkması halleri dışında, açıldıktan sonra sağlık açısından tehlike arz edebilen ürünler örn : kullanım esnasında vücut ile birebir temas gerektiren ürünler (kulak içi veya kulak üstü kulaklık vs. ), tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen ürünler ve iadesi mümkün değildir.

MADDE 10 - TEMERRÜT HÜKÜMLERİ

Tarafların işbu sözleşmeden kaynaklarından edimlerini yerine getirmemesi durumunda Türk Borçlar Kanunu'nun 123-125.maddesinde yer alan Borçlunun Temerrüdü hükümleri uygulanacaktır. Temerrüt durumlarında, herhangi bir tarafın edimlerini süresi içinde haklı bir sebebi olmaksızın yerine getirmemesi durumunda diğer taraf söz konusu edimin yerine getirilmesi için edimini yerine getirmeyen tarafa 7 günlük süre verecektir. Bu süre zarfında da edimini yerine getirmeyen taraf mütemerrit olarak addolunacak ve alacaklı edimin ifasını talep etmek suretiyle malın teslimini ve/veya sözleşmenin feshini ve bedelin iadesini talep etme hakkına sahiptir.

Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 16.maddesinin son fıkrası gereğince Satıcı sipariş konusu mal veya hizmetin yerine getirilmesinin imkansızlaştığını ileri sürerek (tedarikçi Firmadan ürünün hiçbir şekilde tedarik edilememesi durumu) ,sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremiyorsa, bu durumu sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan Alıcı’ya bildirmeyi taahhüt eder. Bu durumda, Satıcı sözleşmeyi derhal fesih etme hakkına haiz olup, Alıcı’nın sipariş verdiği ürünün bedelini ve varsa borç altına sokan tüm belgeleri geri iade edeceğini taahhüt eder.

Satıcı'nın işbu yükümlülüğünü yerine getirmesini engelleyebilecek mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefetleri, ulaşımın kesilmesi, yangın, deprem, sel baskını gibi olağanüstü olaylar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içerisinde teslim edemez ise Alıcı Satıcı'nın hiçbir sorumluluğu olmadığını kabul etmekle beraber siparişin iptal edilmesini isteme veya teslimat süresinin engelleyici durumunun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini isteme haklarından birini kullanabilir. Alıcı’nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 14 gün içerisinde kendisine ödenir.(kredi kartı ile yapılan taksitli alışverişlerde ise kredi kartına iade için işbu sözleşmenin 6. maddesinde açıklanan prosedür Alıcı tarafından kabul edilmiştir.)

MADDE 11- YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile Alıcı'nın veya Satıcı'nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

Siparişin gerçekleşmesi durumunda Alıcı işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır. 

SATICI : Longa Müzik 

ALICI :